Sastra Sunda: KATURUG KATUTUH

- Sabtu, 7 Agustus 2021 | 10:15 WIB
Ilustrasi carpon Katurug Katutuh.
Ilustrasi carpon Katurug Katutuh.

ku Nenden Hernika

Piunggul ka-2
Pasanggiri Ngarang Carpon Jejer Sasalad Korona -- Pakarangan 2021

TEU nyangka sacongo buuk, lamun kuring kudu keuna ku korona. Kamari téh sakabéh guru sakacamatan di-swab pikeun nohonan salah sahiji sarat ngalaksanakeun tatap muka. Teu kuhanteu, hasil guru-guru lian mah negatip, ari kuring bet positip, padahal saméméhna kuring geus divaksin dua kali. Reuwas, sedih, sieun, éra, pagalo jadi hiji.

Duka kumaha, najan loba nu nyumangetan yén nu katarajang covid téh lain aéb, tapi da angger wé asa kumaha boa. Rarasaan téh sakabéh mata mencrong kana awak, asa ditaranjangan. Teu éra kumaha? Awak keur meujeuhna belekesenteng, bet beunang ku korona, mahluk leutik nu teu katempo ku mata.

Komo barang béja kuring positip covid sumebar dina WAG PGRI, sababaraha babaturan jiga nu nganaha-naha. Majar téh kuring teu bisa ngajaga diri, loba teuing ka luar ti imah, jeung sajabana. Kuring nu tadina boga rasa kuat, boga rasa ujub moal beunang ku korona kiwari ngeluk, asa jadi jalma péot nu teu walakaya.

Padahal kurang kumaha ngajaga protokol kaséhatan? Ka mamana tara lésot ti masker, jeung batur teu weléh ngajaga anggang, malah lebaran gé bélaan teu mudik, da nurut kana papagon ti pamaréntah. Tapi naha bet angger keuna?

Najan teu saeutik babaturan nu nyumangetan, da cenah korona mah bisa keuna ka saha waé, angger wé divonis positip mah sieun nataku. Cenah nu katerap korona mah sanajan ayeuna teu aya gejala, tapi isuk pagéto bisa waé ripuh. Duh, naudzubillahi min dzalik.

Kahayang mah protés, boa salah hasil swab-na? Pan euweuh gejala nanaon? kuring teu ngarasa eungap, teu ngarasa teu boga aambeuan. Atuh rasa angger boga. Sambel karasa lada, uyah angger karasa asin, gula masih kénéh amis. Nafsu dahar mah mémang geus sababaraha poé ngurangan, teu gembul cara sasari. Éta mah teu mirasa pédah puyeng loba pagawéan wéh meureun, maklum salian ti nyekel kelas, di sakola téh dipercaya ogé jadi operator sakola, loba laporan nu kudu digarap.

Pédah sering bulak-balik ka pémda kitu, pangna positip téh? Sok kontak jeung operator dinas nalika asisténsi BOS? Naha pédah sok ngadatangan imah murid? Di lembur mah pan teu kabéh budak boga HP, teu bisa diajar daring kabéh, nya ditéang ka imahna, dipapagahan lain wungkul dibéré pancén dina LKS. Karunya ukur méré pancén wungkul mah lalieureun.

Halaman:

Editor: Dudung Ridwan

Terkini

Cerita Pendek: SUATU HARI TANPA ISTRI

Sabtu, 9 Oktober 2021 | 11:46 WIB

Sastra Sunda: LAWUNG DI BASISIR CIUJUNG

Sabtu, 2 Oktober 2021 | 10:32 WIB

Sastra Sunda: LAGU PANINEUNGAN

Sabtu, 18 September 2021 | 09:42 WIB

Cerita Pendek: INTEROGASI

Sabtu, 11 September 2021 | 10:33 WIB

Sastra Sunda: MAPAG UDAT-UDAT BALEBAT

Sabtu, 4 September 2021 | 10:04 WIB

Cerita Pendek: TATAPAN MATA

Sabtu, 28 Agustus 2021 | 07:48 WIB

Sastra Sunda: NU CÉPLAK JEUNG SEUHAH

Sabtu, 21 Agustus 2021 | 09:13 WIB

Cerpen: Mantra Kuno di Kajoetangan

Sabtu, 14 Agustus 2021 | 12:06 WIB

Sastra Sunda: KATURUG KATUTUH

Sabtu, 7 Agustus 2021 | 10:15 WIB

Sastra Sunda: MAPAG HIBAR PANGHAREPAN

Sabtu, 24 Juli 2021 | 13:59 WIB

Sastra Sunda: ÉLÉGI PANDEMI

Sabtu, 10 Juli 2021 | 10:47 WIB

Nu Dijilbab Kayas

Selasa, 22 Juni 2021 | 14:59 WIB
X