Sastra Sunda: MAPAG HIBAR PANGHAREPAN

Dudung Ridwan
- Sabtu, 24 Juli 2021 | 13:59 WIB
Ilustrasi carpon Mapag Hibar Pangharepan
Ilustrasi carpon Mapag Hibar Pangharepan

“Saha nu bakal mapagkeunana atuh, May? Dina ayana titaheun ogé moal aya nu daékkeun dititah indit ka dinya. Apan warta geus éar, kumaha kaayaan kota G ayeuna.”

“Teu kedah lebet ka kota, Mih. Ku abdi dijajapkeun dugi ka wates kota, engké jangjian di palih dinya. Kumaha upami ku Om Bayu papagkeunana?” Rada ngageter sora téh bakat ku banget miharep sih piwelas Amih.

“Ah, moal. Amih moal ngidinan Bayu datang ka kota G. Iy, bararaid teuing. Kumaha lamun Bayu katépaan tuluy nepi ka hanteuna. Teu. Teu hayang Amih mah kaleungitan deui anak. Nyeri!”

Leketey, awak leuleus lir dipupul bayu. Aya ku téga Amih. Apan nu rek dipihapékeun téh incuna, sasat darah dagingna sorangan. Lamun Amih nyebutkeun nyeri kaleungitan anak, apan ieu kuring gé hiji indung nu keur satékah polah nyalametkeun anak.

“Didu’akeun wé ku Amih, muga-muga Maya jeung Anit salamet. Bongan saha harita basa Fahmi aya kasempetan pindah tugas ka dieu Maya keukeuh embung milu. Antukna kalah ditugaskeun ka luar pulau. Nyeri kaleungitan anak téh, May.”

Aya ku neuteuli Amih kana kajadian harita bari keukeuh nyebut kaleungitan anak. Padahal anakna aya kénéh sanajan enya pajauh. Bari kaputusan pikeun nyokot tugas ka luar pulau, éta mah kahayang Fahmi sorangan. Lain pédah diangsonan ku kuring.

Peunggas pangharepan. Teu boga jugjugeun pikeun ngungsi. Budak nu keur ngeletek ulin di kamar diteuteup, berebey cipanon ngalémbéréh. Deudeuh teuing lamun hidep tepi ka jadi korban. Ngarongkong pigura poto, gambar salaki diteuteup tuluy diusap.

“Di mana Papah ayeuna? Anit keur aya dina bahaya, kudu gancang disalametkeun.”

Segruk ceurik bari ditahan, bisi kadéngéeun ku budak. Genep bulan ka tukang kuring mireng béja cenah Fahmi deukeut jeung hiji awéwé di tempat tugasna. Awéwé éta téh babaturan salemburna nu cenah gawé di kota S tempat Fahmi tugas. Aya nu nyebutkeun, awéwé éta ngahaja indit ka kota S dijurungan ku Amih. Harita kuring kahuru napsu, eukeur mah pan Amih teu resepeun ka kuring. Jadi percaya lamun Amih ngahaja nyieun pucuk ti girang.

Fahmi teu suka kuring nuduh indungna kitu peta bari teu rumasa deukeut jeung sasaha, malah nangtang ménta bukti. Padugeng-dugeng nepi ka ributna. Antukna Fahmi indit tugas bari mawa kaambek. Ti dinya pet, teu bisa dihubungi jeung tara ngahubungi.

Halaman:

Editor: Dudung Ridwan

Terkini

Malati Kari Bodasna

Sabtu, 3 Desember 2022 | 10:00 WIB

Cerita Pendek: PEREMPUAN YANG INGIN MENYULAM BIBIRNYA

Sabtu, 26 November 2022 | 10:01 WIB

Carita Pondok: VILA CANTIKA

Sabtu, 19 November 2022 | 06:43 WIB

Cerita Pendek: GROOTE POST WEG 17

Sabtu, 12 November 2022 | 14:00 WIB

Carita Pondok: HIJI WENGI SISI TALAGA

Sabtu, 5 November 2022 | 08:36 WIB

Cerita Pendek: KABUT KEMBANG RANDU

Sabtu, 29 Oktober 2022 | 06:59 WIB

Carita Pondok: KURUPUK UDANG DINA TOPLES

Sabtu, 22 Oktober 2022 | 11:38 WIB

Cerita Pendek: PERSELINGKUHAN

Sabtu, 15 Oktober 2022 | 08:06 WIB

Carita Pondok: GUPAY PANUNGTUNG

Sabtu, 8 Oktober 2022 | 13:28 WIB

Dongeng Pendek Sunda: Hayang Aya Kumisan

Kamis, 6 Oktober 2022 | 16:51 WIB

Dongeng Pendek Sunda: Putri Sawidak Loro

Selasa, 4 Oktober 2022 | 15:27 WIB

Dongeng Pendek Sunda: Sangu Sesa

Senin, 3 Oktober 2022 | 16:30 WIB

Carita Pondok: LENGLANG-LENGLANG SAWAH URANG

Sabtu, 24 September 2022 | 08:44 WIB

Carita Pondok: MARSIH

Sabtu, 10 September 2022 | 07:18 WIB

Cerita Pendek: TAWA DINI HARI

Sabtu, 3 September 2022 | 09:11 WIB

Carita Pondok: TANGKAL DARAJAT

Sabtu, 27 Agustus 2022 | 10:47 WIB

Cerita Pendek: RADIO

Sabtu, 20 Agustus 2022 | 11:44 WIB
X