Sastra Sunda: MAPAG HIBAR PANGHAREPAN

- Sabtu, 24 Juli 2021 | 13:59 WIB
Ilustrasi carpon Mapag Hibar Pangharepan
Ilustrasi carpon Mapag Hibar Pangharepan

“Saha nu bakal mapagkeunana atuh, May? Dina ayana titaheun ogé moal aya nu daékkeun dititah indit ka dinya. Apan warta geus éar, kumaha kaayaan kota G ayeuna.”

“Teu kedah lebet ka kota, Mih. Ku abdi dijajapkeun dugi ka wates kota, engké jangjian di palih dinya. Kumaha upami ku Om Bayu papagkeunana?” Rada ngageter sora téh bakat ku banget miharep sih piwelas Amih.

“Ah, moal. Amih moal ngidinan Bayu datang ka kota G. Iy, bararaid teuing. Kumaha lamun Bayu katépaan tuluy nepi ka hanteuna. Teu. Teu hayang Amih mah kaleungitan deui anak. Nyeri!”

Leketey, awak leuleus lir dipupul bayu. Aya ku téga Amih. Apan nu rek dipihapékeun téh incuna, sasat darah dagingna sorangan. Lamun Amih nyebutkeun nyeri kaleungitan anak, apan ieu kuring gé hiji indung nu keur satékah polah nyalametkeun anak.

“Didu’akeun wé ku Amih, muga-muga Maya jeung Anit salamet. Bongan saha harita basa Fahmi aya kasempetan pindah tugas ka dieu Maya keukeuh embung milu. Antukna kalah ditugaskeun ka luar pulau. Nyeri kaleungitan anak téh, May.”

Aya ku neuteuli Amih kana kajadian harita bari keukeuh nyebut kaleungitan anak. Padahal anakna aya kénéh sanajan enya pajauh. Bari kaputusan pikeun nyokot tugas ka luar pulau, éta mah kahayang Fahmi sorangan. Lain pédah diangsonan ku kuring.

Peunggas pangharepan. Teu boga jugjugeun pikeun ngungsi. Budak nu keur ngeletek ulin di kamar diteuteup, berebey cipanon ngalémbéréh. Deudeuh teuing lamun hidep tepi ka jadi korban. Ngarongkong pigura poto, gambar salaki diteuteup tuluy diusap.

“Di mana Papah ayeuna? Anit keur aya dina bahaya, kudu gancang disalametkeun.”

Segruk ceurik bari ditahan, bisi kadéngéeun ku budak. Genep bulan ka tukang kuring mireng béja cenah Fahmi deukeut jeung hiji awéwé di tempat tugasna. Awéwé éta téh babaturan salemburna nu cenah gawé di kota S tempat Fahmi tugas. Aya nu nyebutkeun, awéwé éta ngahaja indit ka kota S dijurungan ku Amih. Harita kuring kahuru napsu, eukeur mah pan Amih teu resepeun ka kuring. Jadi percaya lamun Amih ngahaja nyieun pucuk ti girang.

Fahmi teu suka kuring nuduh indungna kitu peta bari teu rumasa deukeut jeung sasaha, malah nangtang ménta bukti. Padugeng-dugeng nepi ka ributna. Antukna Fahmi indit tugas bari mawa kaambek. Ti dinya pet, teu bisa dihubungi jeung tara ngahubungi.

Halaman:

Editor: Dudung Ridwan

Terkini

Cerita Pendek: SUATU HARI TANPA ISTRI

Sabtu, 9 Oktober 2021 | 11:46 WIB

Sastra Sunda: LAWUNG DI BASISIR CIUJUNG

Sabtu, 2 Oktober 2021 | 10:32 WIB

Sastra Sunda: LAGU PANINEUNGAN

Sabtu, 18 September 2021 | 09:42 WIB

Cerita Pendek: INTEROGASI

Sabtu, 11 September 2021 | 10:33 WIB

Sastra Sunda: MAPAG UDAT-UDAT BALEBAT

Sabtu, 4 September 2021 | 10:04 WIB

Cerita Pendek: TATAPAN MATA

Sabtu, 28 Agustus 2021 | 07:48 WIB

Sastra Sunda: NU CÉPLAK JEUNG SEUHAH

Sabtu, 21 Agustus 2021 | 09:13 WIB

Cerpen: Mantra Kuno di Kajoetangan

Sabtu, 14 Agustus 2021 | 12:06 WIB

Sastra Sunda: KATURUG KATUTUH

Sabtu, 7 Agustus 2021 | 10:15 WIB

Sastra Sunda: MAPAG HIBAR PANGHAREPAN

Sabtu, 24 Juli 2021 | 13:59 WIB

Sastra Sunda: ÉLÉGI PANDEMI

Sabtu, 10 Juli 2021 | 10:47 WIB

Nu Dijilbab Kayas

Selasa, 22 Juni 2021 | 14:59 WIB
X