Carita Pondok: MARSIH

- Sabtu, 10 September 2022 | 07:18 WIB
Ilustrasi carpon Marsih. (Arsacadipura)
Ilustrasi carpon Marsih. (Arsacadipura)

Marsih merelek heuay. Sawatara lila, kapireng kérékna nyegrék. Saré tibra bangun nu taya bangbaluh. Enya, manéhna mah teu kungsi riweuh mikiran kasur jeung sepré. Sok komo nepi ka dibélaan anjuk ngahutang mah.

Teu ieuh pusing nalika harga minyak goréng ngajelepung. Teu lieureun mun sawaktu-waktu gas élpiji nyarumput teuing di mana. Teu butuheun ku listrik jeung barang-barang éléktronik. Teu, manéhna mah teu butuheun ku nu kararitu. Hirupna éstu basajan, malah bisa disebut jauh tina peradaban.

Panonpoé geus lingsir ngulon. Dibantuan ku dua anakna, manéhna jongjon misah-misahkeun rongsokan botol jeung gelas palastik urut cai mineral. Kapeung kadéngé manéhna peupeujeuh ka nu jadi anakna.

"Maranéh mah kudu jaradi jelema. Mun jaga Ema geus euweuh, sing barisa ngoréh sorangan. Ulah ngarusiakeun batur ...," Nyaritana teu kebat.

Kapegat ku norojolna Pa Kadus dituturkeun ku Érté jeung ku Érwé nu rébo ku babawaan. Marsih mencrong ka nu anyar datang. Rét kana béas jeung kérésék gedé nu geus diécagkeun hareupeunana.

"Ké, aya naon ieu téh, Pa Kadus?" pokna bari kerung. Panonna rut-rét ka nu tiluan.

"Kieu, Ceu. Ieu téh aya pembagian sembako ti désa keur sababaraha warga lembur, kaasup Euceu ...," Kadus mertélakeun pamaksudanana.

Marsih cengkat bari pok, "Pa Kadus, hampura uing, nya! Lain maksud nampik rejeki, tapi najan enya uing jelema teu gableg, tapi uing narah dipikarunya. Kieu-kieu ogé uing mah masih kénéh mampuh balangsiar sorangan. Tah ieu nu ngahunyud téh piduiteun," curukna nunjuk kana gundukan rongsokan.

"Hampura, Ceu, lain maksud ngahinakeun. Tapi da ieu mah kawijakan ti Pa Kuwu," Kadus ngajéntrékeun.

"Heueuh, béjakeun ka Pa Kuwu, nuhun kituh! Tapi geus wé ayeuna mah bawa deui ka ditu. Atawa bikeun ka si Euceu nu imahna deukeut sakolaan. Nu geulangna sakieu geuning!" Marsih nunjuk sikuna.

"Kamari ieu pan mani awong-awongan di warung pédah teu kabéré bansos," pokna deui bari nyeukeukeuk. "Ieuh, Kadus, déngékeun. Uingah baréto ogé kungsi ditawaran jadi anggota DPR. Ngan uing mah embung. Sieun ngadon pindah ngadahdir wungkul."

Ngabandungan nu mimiti kanceuh, Kadus katut Érté jeung Érwé, ngaraléos bari manggul deui babawaanana. Cul baé si Marsih ngacapruk sorangan bari sakapeung nyakakak seuri bangun genah naker.

*

Marsih ngungkug ka kidulkeun. Muru imah Nyi Élis nu aya di wates lembur. Da kitu manéhna mah. Mun pareng nyalsé, sok ngahajakeun nganjang. Sok rajeun sagawé-gawé. Najan diulah-ulah ogé, tara ieuh maliré.

Lebah balé désa nu katémbong ramé, manéhna ngarandeg. Katempo, Pa Kuwu aya di hareup keur cacarita teuing jeung saha. Maranéhna narangtung deukeut mobil ti instansi kaséhatan nu ngajugrug di buruan. Horéng keur aya kagiatan vaksinasi booster nu mangrupakeun sarat sangkan bisa nampa duit BLT.

"Pa Kuwu, hélow!" Marsih nyorowok bari ngadadahan.

Kuwu unggut bari seuri.

"Mani beuki hérang waé si Bapa," Marsih gegerendengan, laju nuluykeun deui lalampahanana.

*

"Nyai, aya kitu?" pokna bari mukakeun panto dapur.

"Aya, Bi. Kabeneran Bibi ka dieu. Puguh kuring hayang dirancét," Nyi Élis, ngawalon.

"Seug atuh," Marsih rikat nyokot minyak zaitun ka kamar.

Nyi Élis ucul-ucul laju nangkuban dina karpét. Marsih tapis pisan ngarancét bitis Nyi Élis. Disasar taya nu kaliwat. Bari ngarancét téh, duanana teu eureun cacarita. Marsih resepeun naker mun dititah mencétan ku Nyi Élis téh. Majar téh asa ngusapan kulit orok.

Da jeung enyana, Nyi Élis mah sajabana ti geulis rancunit téh, pakulitanana lemes jeung bodas kawas humut. Pangawakan jangkung lenjang. Buukna nengah tonggong, hideung meles lir bangbara.

Ceuk béja mah, salakina téh pangusaha jugala nu dumuk di kota. Manéhna teuing jadi pamajikan nu ka sabaraha. Mulangna ogé teu tangtu. Matak sok atoheun lamun Marsih pareng nganjang téh. Boga batur ngawadul. Tapi lamun peuting mah, manéhna resep nyorangan. Teu daékeun basa Marsih rék ngéndongan ogé.

"Tadi mah basa ngaliwat ka balé désa, mani ramé téh, Nyi. Cenah mah urang lembur dieu rék dibaréré duit ku Pa Kuwu. Tadi gé Pa Kuwu keur aya di hareup."

"Oh kitu? Pa Kuwu maké batik beureum ati, nya, Bi?"

"Naha Nyai mani nyaho? Tadi Nyai tos ti désa kitu?"

"Nya nyaho wé atuh, Bi," Nyi Élis ngabéléhém. "Jung, Bi, bisi rék ngopi mah ninyuh wé sorangan," pokna deui bari masangkeun kutangna.

"Moal, ah. Rék tuluy balik wé. Bisi kaburitan ka cai," walon Marsih bari tuluy muru panto ka luar.

Halaman:

Editor: Dudung Ridwan

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Carita Pondok: Lalakon Bihari

Sabtu, 28 Januari 2023 | 13:33 WIB

Carita Pondok: NONA ANGSANA

Sabtu, 14 Januari 2023 | 10:53 WIB

Cerita Pendek: TEMAN BARU SEMASA RONDA

Sabtu, 7 Januari 2023 | 12:28 WIB

Carita Pondok: ANJEUN NGANGKLEUNG NA HATE KURING

Sabtu, 31 Desember 2022 | 11:34 WIB

Cerita Pendek: PEREMPUAN BERPAYUNG BIRU

Sabtu, 24 Desember 2022 | 08:00 WIB

Carita Pondok: BOLU MILANGKALA

Sabtu, 17 Desember 2022 | 08:00 WIB

Carita Pondok: MALATI KARI BODASNA

Sabtu, 3 Desember 2022 | 10:00 WIB

Cerita Pendek: PEREMPUAN YANG INGIN MENYULAM BIBIRNYA

Sabtu, 26 November 2022 | 10:01 WIB

Carita Pondok: VILA CANTIKA

Sabtu, 19 November 2022 | 06:43 WIB

Cerita Pendek: GROOTE POST WEG 17

Sabtu, 12 November 2022 | 14:00 WIB

Carita Pondok: HIJI WENGI SISI TALAGA

Sabtu, 5 November 2022 | 08:36 WIB

Cerita Pendek: KABUT KEMBANG RANDU

Sabtu, 29 Oktober 2022 | 06:59 WIB

Carita Pondok: KURUPUK UDANG DINA TOPLES

Sabtu, 22 Oktober 2022 | 11:38 WIB

Cerita Pendek: PERSELINGKUHAN

Sabtu, 15 Oktober 2022 | 08:06 WIB

Carita Pondok: GUPAY PANUNGTUNG

Sabtu, 8 Oktober 2022 | 13:28 WIB

Dongeng Pendek Sunda: Hayang Aya Kumisan

Kamis, 6 Oktober 2022 | 16:51 WIB

Dongeng Pendek Sunda: Putri Sawidak Loro

Selasa, 4 Oktober 2022 | 15:27 WIB

Dongeng Pendek Sunda: Sangu Sesa

Senin, 3 Oktober 2022 | 16:30 WIB
X