Carita Pondok: TANGKAL DARAJAT

- Sabtu, 27 Agustus 2022 | 10:47 WIB
Ilustrasi carpon Tangkal Darajat. (Arsacadipura)
Ilustrasi carpon Tangkal Darajat. (Arsacadipura)

Ku: Ratna Ning

KIEU balukarna. Ku jarang amprok, langka méré iber, bet timbul rasa curiga. Mimitina mah leutik, disidem. Di lelemu. Meureun si Abah keur sibuk. Loba pagawéan, ari pusing téh apal sok embung kaganggu.

Diantep. Ngan pirajeunan abral-obrol, nu arasup téh ngung ngéng.

“Mbu, éta si Wati gé pan mimitina kitu. Mun di WA ngajawabna sibuk waé. Telefon mindeng pareum. Ai heug téh apan geuning katohyan boga deui nu anyar...,” ceuk Nyi Nining nyogokan.

Na haté masi ngabéla si abah. Ah, piraku. Si Abah mah sok saperluna ari di imah gé. Ragem nyarita téh mun ngobrolkeun masalah sajarah.

Sakitu geus aya taunna rumah tangga da sok resep wé ningali si Abah ngadongéng. Cacarita ngeunaan silsilah karuhun jeung sajabana. Pinter si Abah téh. Ti baheula nu matak lahir rasa nyaah lain ku pangaboga atawa kasépna, tapi ku pinterna.

Lian ti éta, Abah mah kacida sabarna. Kajembaran nu atra dina pasemon nu béar daria. Abah nu langka ngomong, pengkuh saayana, tara resep nu anéh-anéh nu hésé-hésé. Teu réwél, tumarima jeung basajan pisan dina sagalana. Hiji deui, abah tara némbongkeun kaambekna mun aya kateupanujuan téh. Sok nuturkeun karep nu diasuhna deuih.

“Ceuk batur mah, Ambu téh heuras pamatuk. Ceuk Bapa gé pan Ambu mah urat batu. Babari nyeuneu jeung neugtreug. Matak sok loba pabéntar jeung sepuh gé. Tapi jeung Abah mah tara ieuh pabéntar paham...” Ambu sok ngedalkeun kahémeng ngeunaan dirina mun keur duduaan jeung Abah.

“Kajeun kumaha gé pan ambu teh awéwé. Awéwé téh mahluk istiméwa. Ngaranna gé dicipta tina tulang nu béngkok. Lamun rek dilelempeng heug dipaksa, jeung lempeng mah kalah potong. Matak kudu dituturkeun, di tuntun lalaunan,” kitu wijaksanana Abah ngawaler.

Halaman:

Editor: Dudung Ridwan

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Malati Kari Bodasna

Sabtu, 3 Desember 2022 | 10:00 WIB

Cerita Pendek: PEREMPUAN YANG INGIN MENYULAM BIBIRNYA

Sabtu, 26 November 2022 | 10:01 WIB

Carita Pondok: VILA CANTIKA

Sabtu, 19 November 2022 | 06:43 WIB

Cerita Pendek: GROOTE POST WEG 17

Sabtu, 12 November 2022 | 14:00 WIB

Carita Pondok: HIJI WENGI SISI TALAGA

Sabtu, 5 November 2022 | 08:36 WIB

Cerita Pendek: KABUT KEMBANG RANDU

Sabtu, 29 Oktober 2022 | 06:59 WIB

Carita Pondok: KURUPUK UDANG DINA TOPLES

Sabtu, 22 Oktober 2022 | 11:38 WIB

Cerita Pendek: PERSELINGKUHAN

Sabtu, 15 Oktober 2022 | 08:06 WIB

Carita Pondok: GUPAY PANUNGTUNG

Sabtu, 8 Oktober 2022 | 13:28 WIB

Dongeng Pendek Sunda: Hayang Aya Kumisan

Kamis, 6 Oktober 2022 | 16:51 WIB

Dongeng Pendek Sunda: Putri Sawidak Loro

Selasa, 4 Oktober 2022 | 15:27 WIB

Dongeng Pendek Sunda: Sangu Sesa

Senin, 3 Oktober 2022 | 16:30 WIB

Carita Pondok: LENGLANG-LENGLANG SAWAH URANG

Sabtu, 24 September 2022 | 08:44 WIB

Carita Pondok: MARSIH

Sabtu, 10 September 2022 | 07:18 WIB

Cerita Pendek: TAWA DINI HARI

Sabtu, 3 September 2022 | 09:11 WIB

Carita Pondok: TANGKAL DARAJAT

Sabtu, 27 Agustus 2022 | 10:47 WIB

Cerita Pendek: RADIO

Sabtu, 20 Agustus 2022 | 11:44 WIB
X