Carita Pondok: SAJERONING ATI

- Sabtu, 13 Agustus 2022 | 08:54 WIB
Ilustrasi carpon Sajeroning Ati. (Arsacadipura)
Ilustrasi carpon Sajeroning Ati. (Arsacadipura)

Carita Pondok Dian Wulan

BENGEUT budak téh angger katémbong sepa bangun taya getihan, kawas basa papanggih poé mangkukna. Geus biasa mun rék ngarias téh sok nganjang heula ka imah nu boga hajat. Papanggih jeung pipanganténeun. Babakuna mah bisi hayangeun diberesihan beungeutna ogé dirapihkeun halisna. Jeung sakalian neundeun parabotan nu sakirana bisa dipihapékeun sangkan ulah ridu teuing dina émprona.

Kawas harita sakalian mawa baju pangantén jeung sapuratina. Cenah ari ngadékor mah nitah dulurna, da teu méwah teuing ngadékorna ogé. Kuring mah ukur dipénta ngadangdanan jeung mawa baju pangantén awéwé wungkul.

Ngahaja tadi indit ti imah téh saacan subuh, geus diniatan rék milu solat subuh di imah pangantén sangkan ulah kabeurangan. Datang téh geus mimiti ramé, malum di nu hajat. Lampu geus caraang di luareun jeung jeroeun imah. Jeroeun imah sabudeureunana geus dipasangan dekor. Nyampak di tengah rohangan hareup aya méja pendék, tangtuna baé keur ijab kabul.

Réngsé milu solat, asup ka kamar pangantén. Pangantén keur nyampak gogoléran di kamar, sorangan.

“Dileueut teu vitamin pamasihan Ibu téh?” ceuk kuring ka nu keur gogoléran téh.

“Atos,” pondok baé némbalanana. Manéhna kalékéd cengkat. Buukna katémbong kusut bangun can nyisiran, tuluy dibeungkeut ku manéhna di ka tukangkeun. Beungeutna diteuteup.

“Tiasa mondok tadi wengi?” ceuk kuring deui basa neuteup panonna nu ceuleuyeu.

“Mung sakerejep, Bu. Sesah reup sidikan,” témbalna deui bari menerkeun diukna, nyanghareup ka kuring.

Halaman:

Editor: Dudung Ridwan

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Malati Kari Bodasna

Sabtu, 3 Desember 2022 | 10:00 WIB

Cerita Pendek: PEREMPUAN YANG INGIN MENYULAM BIBIRNYA

Sabtu, 26 November 2022 | 10:01 WIB

Carita Pondok: VILA CANTIKA

Sabtu, 19 November 2022 | 06:43 WIB

Cerita Pendek: GROOTE POST WEG 17

Sabtu, 12 November 2022 | 14:00 WIB

Carita Pondok: HIJI WENGI SISI TALAGA

Sabtu, 5 November 2022 | 08:36 WIB

Cerita Pendek: KABUT KEMBANG RANDU

Sabtu, 29 Oktober 2022 | 06:59 WIB

Carita Pondok: KURUPUK UDANG DINA TOPLES

Sabtu, 22 Oktober 2022 | 11:38 WIB

Cerita Pendek: PERSELINGKUHAN

Sabtu, 15 Oktober 2022 | 08:06 WIB

Carita Pondok: GUPAY PANUNGTUNG

Sabtu, 8 Oktober 2022 | 13:28 WIB

Dongeng Pendek Sunda: Hayang Aya Kumisan

Kamis, 6 Oktober 2022 | 16:51 WIB

Dongeng Pendek Sunda: Putri Sawidak Loro

Selasa, 4 Oktober 2022 | 15:27 WIB

Dongeng Pendek Sunda: Sangu Sesa

Senin, 3 Oktober 2022 | 16:30 WIB

Carita Pondok: LENGLANG-LENGLANG SAWAH URANG

Sabtu, 24 September 2022 | 08:44 WIB

Carita Pondok: MARSIH

Sabtu, 10 September 2022 | 07:18 WIB

Cerita Pendek: TAWA DINI HARI

Sabtu, 3 September 2022 | 09:11 WIB

Carita Pondok: TANGKAL DARAJAT

Sabtu, 27 Agustus 2022 | 10:47 WIB

Cerita Pendek: RADIO

Sabtu, 20 Agustus 2022 | 11:44 WIB
X