Carita Pondok: MANG INTA MUNGGAH HAJI

- Sabtu, 30 Juli 2022 | 06:13 WIB
Ilustrasi carpon Mang Inta Munggah Haji. (Arsacadipura)
Ilustrasi carpon Mang Inta Munggah Haji. (Arsacadipura)

 

Carita Pondok Hadi AKS

MANG INTA kaparengkeun bisa munggah haji. Nyium hajar aswad nu jadi implenganana. Tapi saméméh ka dinya, urang téang heula lalakon hirup sapopoéna.

Jalma pikaseurieun Mang Inta téh. Sudinta ngaranna mah, ngan sok katelah Mang Inta. Urang Citapis mah geus pada nyaho. Lian ti kalakuanana, aya deuih nu matak jadi catur téh nyaéta si Jékih, béo kameumeutna nu capétang pinter ngomong. Lamun indit ka mamana, Si Jekih sok eunteup dina taktakna. Ké urang caritakeun, kumaha éta béo bet kasohor ku kalakuanana.

Lamun téa urang Citapis sok ngagakgak saleuseurian, saenyana lain karana dihaja dijieun-jieun. Mimindengna mah nya ku sipat Mang Inta nu polos sahinasna. Kawas basa manéhna meuli motor upamana. Dijugrugkeun baé di téras imahna, teu dipaké, da teu bisaeun tumpakna. Ongkoh maksudna gé ngarah kawas batur majarkeun téh. Hayang ngasaan kumaha senangna boga motor. Nu matak sok ukur dipencrong baé saban isuk bari nyuruput cikopi. Bagja cenah ku sakitu gé.

Mindéng éta gé si Jékih sok disada bangun nyindiran dunungan. “Motor goréng, motor goréng!” pokna téngé.

Dombana di kandang gigireun imahna gé sok tingbérélé bangun milu ngaléléwaan. “Embééé, embééé…,” cenah kawas ngajarebian.

Najan kitu manéhna mah anteng baé, sugema baé. Ngan hiji waktu mah aya kajadian ahéng nu ngageunjleungkeun jalma salembur. Si Acéng tatanggana nu boga dosana. Manéhna pok ngahatéan. Éra cenah kasebutna boga motor tapi teu bisa tumpakna. Épés méér Mang Inta mah, taya kawani, sieun labuh tina motor!

Atuh Mang Inta asa kasundut. Teu ngusap birit deui. Koréjat manéhna nangtung. Der baé harita kénéh motorna diselah, ditumpakan. Biur nyemprung mapay jalan lembur Citapis nu ngembat. Bubuhan can bisa sarta teu apal kudu kumaha ari ngajalankeun motor, manéhna soak, asa kagusur ku mesin. Nu matak tuluy gogorowokan ménta tulung. “Tuluuuung…! Kumaha ieu ngeureunkeunana?” pokna soak. Urang lembur tingkoréjat ka buruan.

“Geura, tulungan itu Mang Inta kabawa motor!”

“Ya Alloh, kudu kumaha ngeureunkeunana?”

“Jejek erémnaaaa!”

Halaman:

Editor: Dudung Ridwan

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Sapedah Hias

Selasa, 16 Agustus 2022 | 16:34 WIB

Carita Pondok: SAJERONING ATI

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 08:54 WIB

Cerita Pendek: DI DEPAN JENAZAH BAPAK

Sabtu, 6 Agustus 2022 | 09:07 WIB

Carita Pondok: MANG INTA MUNGGAH HAJI

Sabtu, 30 Juli 2022 | 06:13 WIB

Cerita Pendek: KADIR DAN SELAWAT KERUPUK UDANG

Sabtu, 23 Juli 2022 | 12:00 WIB

Carita Pondok: NU HARAYANG DITIKAH

Sabtu, 16 Juli 2022 | 10:06 WIB

Cerita Pendek: GARA-GARA TELEVISI

Sabtu, 9 Juli 2022 | 10:10 WIB

Carita Pondok: BOROK

Sabtu, 2 Juli 2022 | 10:26 WIB

Cerita Pendek: TIANG LISTRIK

Sabtu, 25 Juni 2022 | 07:00 WIB

Carita Pondok: MORO SAWARGA

Sabtu, 18 Juni 2022 | 09:13 WIB

Carita Pondok: LATAR LAYAR

Sabtu, 4 Juni 2022 | 10:59 WIB

Carita Pondok: DINA TUNGTUNG SIMPE

Sabtu, 21 Mei 2022 | 06:14 WIB

Cerita Pendek: SAJAK LI BAI YANG SEKARAT

Sabtu, 14 Mei 2022 | 09:45 WIB

Carita Pondok: SANEKALA

Sabtu, 7 Mei 2022 | 07:39 WIB

Cerita Pendek: PERTEMUAN PADA SUATU MALAM

Sabtu, 30 April 2022 | 11:31 WIB

Cerita Pendek: KISAH YANG TAK BERKESUDAHAN

Sabtu, 16 April 2022 | 10:48 WIB

Sastra Sunda: DEMONSTRASI

Sabtu, 9 April 2022 | 11:25 WIB

Cerita Pendek: PUASA TANPA KEPALA KELUARGA

Sabtu, 2 April 2022 | 14:04 WIB
X