Carita Pondok: BOROK

- Sabtu, 2 Juli 2022 | 10:26 WIB
Ilustrasi carpon Borok. (Arsacadipura)
Ilustrasi carpon Borok. (Arsacadipura)

Kudu dibenerkeun, sahenteuna ditambahan, anu nyebutkeun yén manusa téh mahluk sosial, henteu bisa hirup nyorangan. Enya, ari saling ngabutuhkeun dina nyumponan pangabutuh sapopoé mah. Anu melak paré patani, anu nyieun kaén aya pabrikna, anu ngajadikeunna baju aya tukang ngaput. Tapi lebah silihasah silihasuh silihasih, geus katinggaleun jaman. Henteu dibutuhkeun deui rasa samodél kitu.

Matakna henteu perlu wawuh jeung anu séjén. Saukur ngaririweuh. Saméméh lus-les ti kontrakan ieu, tukang emih tékték kungsi nginjeum duit lima puluh rébu rupiah ka kuring. Basana téh keur meuli béas, geus sabulan leuwih cenah henteu bisa ngider. Dibéré sotéh pédah waé semu maksa. Sieun malah mergasa lamun henteu dicumponan téh.

Kang Barna ogé kungsi ngetrok kamar kuring. Basa panto dibuka téh ngadon ngajanteng siga anu bingung.

“Aya naon?” ceuk kuring semu teugeug. Rada keuheul ogé kadatangan tamu henteu diondang.

“Eu..., punten ngawagel sakedap.” Kang Barna neuteup kuring. Biwirna semu ngadégdég. “Manawi ieu mah, manawi gaduh artos tiis, badé nambut lima puluh rébu mah. Itu pun anak harééng tos dua dinten. Badé dicandak ka Puskesmas ayeuna.”

Kuring ngabalieur. Nyaho kuring ogé kana kasusahna. Dua bulan katukang manéhna mimiti ngangluh, gajihna elat dibayar tungtungna dipotong. Dua minggu katukang Téh Aning ngangluh dicarékan ku Bu RT anu ngawarung, diéra-éra, ditagih di hareupeun anu keur baralanja. Pédahna mah hutang geus numpuk ari mayar hararésé. Ceuk Téh Aning, puguh ogé duitna euweuh, arék mayar ku naon?

Lantaran ngangluhna salaki-pamajikan di handapeun kamar kuring téh bari dipirig ku sora inghak, kuring ngadepong bari ngantelkeun ceuli kana lanté papan kamar.

“Akang atuh da anu kitu mah. Naha mani keukeuh kudu itikurih di dieu. Mending di lembur waé. Keun waé hutang di dieu mah, engké ogé ari geus aya urang ngahajakeun bayar.” Sora Téh Aning anu bari nginghak téh.

“Ka lembur téh rék nyiruruk di saha? Di kolot mah, naha kolot Akang atawa kolot Nyai, apan sakitu waluratna. Kalah ngaririweuh urang téh.” Kang Barna semu dareuda. “Cing sabar waé urangna, da usaha mah apan eukeur.”

Kuring ujug-ujug inget kana lambaran beureum dina dompét. Tadi beurang téh tas mawa duit dua juta rupiah ti ATM, keur kaperluan sapopoé. Atuh dina rékening ogé masih aya sapuluh jutana. Salain tabungan basa gawé, dagang onlén ogé mimiti ngahasilkeun anu lumayan. Kapikiran pikeun turun, béré waé lima ratus rébu rupiah mah.

Halaman:

Editor: Dudung Ridwan

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Carita Pondok: Lalakon Bihari

Sabtu, 28 Januari 2023 | 13:33 WIB

Carita Pondok: NONA ANGSANA

Sabtu, 14 Januari 2023 | 10:53 WIB

Cerita Pendek: TEMAN BARU SEMASA RONDA

Sabtu, 7 Januari 2023 | 12:28 WIB

Carita Pondok: ANJEUN NGANGKLEUNG NA HATE KURING

Sabtu, 31 Desember 2022 | 11:34 WIB

Cerita Pendek: PEREMPUAN BERPAYUNG BIRU

Sabtu, 24 Desember 2022 | 08:00 WIB

Carita Pondok: BOLU MILANGKALA

Sabtu, 17 Desember 2022 | 08:00 WIB

Carita Pondok: MALATI KARI BODASNA

Sabtu, 3 Desember 2022 | 10:00 WIB

Cerita Pendek: PEREMPUAN YANG INGIN MENYULAM BIBIRNYA

Sabtu, 26 November 2022 | 10:01 WIB

Carita Pondok: VILA CANTIKA

Sabtu, 19 November 2022 | 06:43 WIB

Cerita Pendek: GROOTE POST WEG 17

Sabtu, 12 November 2022 | 14:00 WIB

Carita Pondok: HIJI WENGI SISI TALAGA

Sabtu, 5 November 2022 | 08:36 WIB

Cerita Pendek: KABUT KEMBANG RANDU

Sabtu, 29 Oktober 2022 | 06:59 WIB

Carita Pondok: KURUPUK UDANG DINA TOPLES

Sabtu, 22 Oktober 2022 | 11:38 WIB

Cerita Pendek: PERSELINGKUHAN

Sabtu, 15 Oktober 2022 | 08:06 WIB

Carita Pondok: GUPAY PANUNGTUNG

Sabtu, 8 Oktober 2022 | 13:28 WIB

Dongeng Pendek Sunda: Hayang Aya Kumisan

Kamis, 6 Oktober 2022 | 16:51 WIB

Dongeng Pendek Sunda: Putri Sawidak Loro

Selasa, 4 Oktober 2022 | 15:27 WIB

Dongeng Pendek Sunda: Sangu Sesa

Senin, 3 Oktober 2022 | 16:30 WIB
X