Carita Pondok: DINA TUNGTUNG SIMPE

- Sabtu, 21 Mei 2022 | 06:14 WIB
Ilustrasi carpon Dina Tungtung Simpe. (Arsacadipura)
Ilustrasi carpon Dina Tungtung Simpe. (Arsacadipura)


Ku: Komala Sutha

BLAK, panto kamar muka. Nyampak, Alia keur nginghak luhur pangsaréan. Sirahna nyusup kana bantal. Laju disampeurkeun. Buukna nu panjang sacangkéng, diusapan. Teu beunang diupah-apéh. Diolo, dibébényokeun diajak jalan-jalan ka mall ké peuting gé, teu mémpan. Angger nginghak, malah narikan. Kuring ngarénghap napas jero, rumahuh. Geus adat, mun aya kahayang, hésé pisan dipugagna. Keukeuh teu bisa dibébényokeun ku naon waé. Keukeuh hayang nurut nu jadi pikirna.

Kuring kaluar ti kamar budak, laju ka kamar sorangan. Mencét nomer Ratna, nu teu lila nyampeurkeun. Gék diuk sisi pangsaréan. Kuring mah ngagolér dina kasur bari ngararasakeun kacapé sanggeus sapoé jeput riweuh nguruskeun pausahaan titinggal kolot nu sagalana kudu dikokolakeun ku kuring sorangan salaku anak nunggal.

“Cik, telepon guru privat Alia téh, Rat…” kuring ngumaha.

Geus dua bulan manéhna ngadatangkeun guru bimbel keur Alia ka imah. Lalaki, bageur, pinter, soléh, nyaah ka Alia, kitu nurutkeun carita Ratna. Ari kuring mah teu kungsi amprok, da unggal mulang ka imah téh geus liwat Isya.

Alia sakola di SD IT kawéntar di puseur dayeuh, ayeuna geus nincak kelas lima, milu aksélérasi, kudu nataharkeun rék ujian ka SMP. Ngaran-ngaran kelas aksélérasi kudu enya-enya daria, materi molotok kabéh pangajaran ti kelas opat nepi ka genep, samentara apan moal kungsi nyorang kelas genep deuih. Umur sawelas taun kurang bakal jadi langsung kelas dalapan.

Mulang sakola tabuh lima, disampakkeun guru privat. Geus sababaraha kali ganti guru, ngarasa aya kateucocokkan, atawa guruna sakapeung teu konsistén dina jadwal, komo mun nyokot ti lembaga mah. Hadéna boga asistén rancinges, sok getol maluruh tina inpo loker dina koran poéan.

Guru lalaki, ngaranna Pa Ray. Matématikana jago, kitu deui basa Inggrisna. Karék dua minggu, niléy Try Out Alia pangpunjulna tina dua kelas, atuh kolot murid babaturan Alia narelepon ka kuring, nananyakeun nomer Pa Ray, hayang anakna diguruan, bari sagala ditanyakeun ka kuring.

Unggal poé teu sirikna unggal usik ngagugulung rupaning bisnis jeung pancén di pausahaan kolot, Ratna nu ngawakilan ngurus sakabéh kapereluan budak. Manéhna nu rajeun narima telepon ti kolot murid batur sakelas Alia, cenah teu lila sababaraha urang geus diguruan.

Kuring mah teu kungsi ngawangkong jeung Pa Ray najan semet dina telepon, sakalieun hayang amprok sok geuwat mulang ka imah, tapi manéhna teu nyampak, komo ayeuna muridna aya dalapan. Ceuk Ratna, nganuhunkeun pisan geus dibukakeun lawang rejeki ku dibéré murid loba, alatan ti Alia. Manéhna kacida keur butuh pagawéan, geus sataun ngaligeuh, tiheula mah ngahonor di sakola swasta, teuing di tingkatan naon mah, ngan meureun teu harti, antukna milih jadi guru privat di dayeuh. Imahna mah di Balééndah, anakna rék tilu jeung nu keur dikandungna. Ratna sok sumanget ari ngalalakon ngeunaan guru budak téh.

Ratna ngawangkong sakeudeung dina hapéna jeung Pa Ray. Beungeutna rubah kuciwa. “Saminggon moal tiasa sumping, Bu. Istrina pendarahan waé,” Ratna ngécéskeun.

Halaman:

Editor: Dudung Ridwan

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Malati Kari Bodasna

Sabtu, 3 Desember 2022 | 10:00 WIB

Cerita Pendek: PEREMPUAN YANG INGIN MENYULAM BIBIRNYA

Sabtu, 26 November 2022 | 10:01 WIB

Carita Pondok: VILA CANTIKA

Sabtu, 19 November 2022 | 06:43 WIB

Cerita Pendek: GROOTE POST WEG 17

Sabtu, 12 November 2022 | 14:00 WIB

Carita Pondok: HIJI WENGI SISI TALAGA

Sabtu, 5 November 2022 | 08:36 WIB

Cerita Pendek: KABUT KEMBANG RANDU

Sabtu, 29 Oktober 2022 | 06:59 WIB

Carita Pondok: KURUPUK UDANG DINA TOPLES

Sabtu, 22 Oktober 2022 | 11:38 WIB

Cerita Pendek: PERSELINGKUHAN

Sabtu, 15 Oktober 2022 | 08:06 WIB

Carita Pondok: GUPAY PANUNGTUNG

Sabtu, 8 Oktober 2022 | 13:28 WIB

Dongeng Pendek Sunda: Hayang Aya Kumisan

Kamis, 6 Oktober 2022 | 16:51 WIB

Dongeng Pendek Sunda: Putri Sawidak Loro

Selasa, 4 Oktober 2022 | 15:27 WIB

Dongeng Pendek Sunda: Sangu Sesa

Senin, 3 Oktober 2022 | 16:30 WIB

Carita Pondok: LENGLANG-LENGLANG SAWAH URANG

Sabtu, 24 September 2022 | 08:44 WIB

Carita Pondok: MARSIH

Sabtu, 10 September 2022 | 07:18 WIB

Cerita Pendek: TAWA DINI HARI

Sabtu, 3 September 2022 | 09:11 WIB

Carita Pondok: TANGKAL DARAJAT

Sabtu, 27 Agustus 2022 | 10:47 WIB

Cerita Pendek: RADIO

Sabtu, 20 Agustus 2022 | 11:44 WIB
X